Op de Algemene Ledenvergadering van NTVV (15/10/2015) is besloten, dat de huidige contributie voor spelende leden, met ingang van volgend seizoen wordt verhoogd met een bedrag van 25 (jeugd t/m 15 jaar) en 50 euro (16 jaar en ouder). Dit bedrag zal gelijktijdig met de contributie moeten worden betaald of worden geïncasseerd. Het bedrag maakt integraal deel uit van het contributiebedrag over een seizoen. Het extra bedrag hoeft niet te worden betaald, indien het betreffende lid (of ouder van een jeugdlid) voor het begin van het seizoen (dus voor 1 juli 2016) aangeeft vrijwilligerswerk te willen verrichten en dit gedurende het seizoen ook daadwerkelijk doet. De vrijwilligerscoördinator houdt hier zicht op en zorgt voor de planning.
Wie ?
De “terugverdienregeling” geldt voor alle actieve (spelende) leden. Jeugdleden t/m C junioren (t/m 15 jaar) kunnen zich laten vervangen door hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers.

Hoe vaak?
Jeugdleden wordt gevraagd om per seizoen 5 uur vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten. Leden vanaf 16 jaar 10 uur.

NB: Veel leden of ouders van leden verrichten al vrijwilligerswerk.

Welke werkzaamheden?

Leden moeten zelf voor aanvang van het seizoen aangeven of ze van de verdienregeling gebruik willen maken. Indien een lid (of ouder van een jeugdlid) dit niet meldt, gaat het bestuur van de vereniging er vanuit, dat het betreffende lid het aanvullende bedrag bij de contributie wil betalen en zal dit bedrag worden geïncasseerd. Indien het betreffende lid geen incasso opdracht heeft verstrekt zal er een factuur aan het lid worden gestuurd. In dit geval wordt er 5 euro extra administratiekosten gerekend.

Leden kunnen tevens aangeven welke werkzaamheden hun voorkeur hebben. Wellicht zal het betreffende lid voor andere werkzaamheden worden ingezet. Dit wordt dan gecommuniceerd. Er kan o.a. worden gekozen uit één of meerdere werkzaamheden uit de onderstaande lijst. Opgave dient te worden gedaan via een nader bekend te maken e-mailadres.

Aanmelden voor 1 juli 2016 bij Kees Roijers via ntvvsecretariaat@upcmail.nl