Lid worden van NTVV kan altijd!
Dit kan bij Christian Lugtenburg via de mail: secretaris@ntvv.nl
Dit kan echter ook bij andere bestuursleden. Klik hier om een overzicht te bekijken van het bestuur.

Wat wordt er van een nieuw lid verwacht?

N.T.V.V. is een vereniging waarvan de leden vaak fanatiek meeleven met de gebeurtenissen in en rondom het veld. Op zich is het fijn dat leden en toeschouwers belangstelling tonen voor de vereniging en dat zij met een gezond fanatisme
hun vereniging aanmoedigen.

Het bestuur van de vereniging staat wel op het standpunt dat dit fanatisme niet te ver moet gaan en dat de normaal gebruikelijke fantsoensnormen niet mogen worden overschreden. Derhalve word er van ieder lid van de vereniging verwacht dat zij zich op een fatsoenlijke wijze als verenigingslid presenteren. Dit houdt in dat iedereen geacht wordt een normaal respect op te kunnen brengen voor een leider, trainer, vlagger, verzorger, scheidsrechter en tegenstander. Dit betekent dat ieder lid zich dient te onthouden van taalgebruik, gebaren of daden die kwetsend kunnen zijn voor andere personen. Het bestuur eist van ieder lid een positief en fatsoenlijk gedrag. Dit fatsoenlijke gedrag geldt voor alle denkbare gebieden. Het bestuur behoudt zich het recht voor (én is gemachtigd) om daar in te grijpen waar zij dat noodzakelijk of wenselijk acht.

Er wordt verwacht dat de leden de aanwijzingen van trainers, leiders, scheidsrechters en bestuursleden opvolgen en dat er bij eventuele problemen op een normale manier met elkaar over gesproken kan worden.

U kunt ervan overtuigd zijn dat het bestuur alles in het werk stelt om het verenigingingsleven zo goed mogelijk te laten verlopen en dat het zoveel mogelijk misverstanden en problemen wil voorkomen. Dit betekent beslist niet dat er bij N.T.V.V. dus nooit iets misgaat, maar als dat zo is, meldt u dit dan s. v. p, zo vroeg mogelijk, opdat er ook zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht kan worden.

Bij het opzettelijk toebrengen van vernielingen aan bezittingen van de vereniging of aan die van leden van de vereniging, (dit betreft ook verenigingen die door een elftal van N.T.V.V. bezocht worden), loopt ieder verenigingslid het risico dat zijn/haar lidmaatschap voor altijd wordt opgezegd.

N.T.V,V. heeft vooral de laatste jaren bij de collega-verenigingen een goede naam gekregen en hierdoor stijgen bijvoorbeeld het ledenaantal en de toeschouwersaantallen. Het bestuur is er stellig van overtuigd dat de vereniging alleen bij een dergelijk beleid positief naar buiten kan treden en alléén op deze manier aantrekkelijk blijft voor oude en nieuwe leden. Het sociale gebeuren krijgt dus bij N.T.V.V. zeker de nodige aandacht en daar wordt ook reeds bij de jeugdafdeling mee begonnen. Hierbij verwachten wij de volledige medewerking van de leden en hun ouders/verzorgers.

Als u zich in het bovenstaande kunt vinden en u staat achter het door ‘het bestuur bepaalde beleid, dan verwelkomen wij u graag als lid of supporter van N.T.V.V.

De “gouden” verenigingsregels van NTVV:

 1. Je hebt respect voor de scheidsrechter + assistent-scheidsrechters en accepteert hun gezag.
 2. Je hebt respect voor de tegenstander en blesseert deze nooit opzettelijk.
 3. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.
 4. Je beledigt, vernedert of kwetst niemand.
 5. Zowel in als buiten het veld vloek je niet en gebruik je geen grove taal, je spreekt anderen zonodig hierop aan.
 6. Je accepteert de begeleiding van je elftal en van het bestuur, je volgt hun aanwijzingen op en je leeft de verenigingsregels na.
 7. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
 8. Je houdt de kleedkamers netjes.
 9. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
 10.  Je bent op tijd voor trainingen en wedstrijden.
 11.  Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af.
 12.  Je “loopt niet weg” voor een klusje.
 13.  Het gebruik van drugs is binnen onze vereniging uit den boze, we zijn voorzichtig bij gebruik van alcohol en tabak.
 14.  Openheid en eerlijkheid moeten binnen onze vereniging voorop staan.
 15.  Je hebt respect voor vrijwilligers (mensen die het door hun inzet mogelijk maken dat jij je hobby kunt uitoefenen) en je communiceert op een normale en fatsoenlijke wijze over eventuele gemaakte fouten. Mensen die veel doen, maken ook wel eens een foutje. Besef dat dit menselijk is en dat dit iedereen kan overkomen!
 16.  Je komt je financiële verplichtingen aan de vereniging altijd na.

 Graag tot ziens bij N.T.V.V.!